Cennik zajęć w Bokano School of Languages

 • Podstawowe zajęcia w grupie od 4 do 8 osób: 25zł za 50min.
 • Zajęcia indywidualne: 85zł za 50min.
 • Zajęcia specjalistyczne: cena ustalana indywidualnie.
 • Możliwe rabaty rodzinne.
 

Kursy ogólne

Wszystkie kursy: prowadzone Metodą bezpośrednią, metodą tradycyjną oraz konwersacje objęte są stałym nadzorem metodyków, specjalizujących się w danym typie szkoleń.

Opieka metodyka obejmuje kurs od początku do końca, czyli od przygotowania testu (Placement Test), a następnie analizy potrzeb (Needs Analysis), poprzez przygotowanie dopasowanego do wymagań danej grupy programu i dobór odpowiedniego podręcznika, aż po odbiór raportów pisanych przez Lektorów pod koniec semestru na temat każdego Studenta.

 

W trakcie trwania kursu praca Lektorów jest kontrolowana poprzez monitorowanie dzienników oraz system obserwacji lektorskich.
 

 • Zajęcia dla dzieci
 • Indywidualne podejście
 • Różnorodność zajęć
 

Kursy specjalistyczne

 • Angielski biznesowy i prawniczy
 • Kursy błyskawiczne
 • Angielski dla pracowników służby zdrowia
 • Kurs konwersacyjny
 • Grammer Refresher
 • Kursy dla seniorów
 • Polish for Foreigners
 • OFFICE ENGLISH - angielski dla sekretarek, recepcionistek, asystentek Dyrektorów itp.

 • ENGLISH FOR FINANCE AND BANKING - angielski w bankowości i finansach

 • ENGLISH FOR LAW - angielski dla prawników

 • ENGLISH FOR TOURISM AND HOTELS - angielski z zakresu turystyki i hotelarstwa

 • ENGLISH FOR THE HOTEL AND CATERING INDUSTRY  - angielski dla pracowników hoteli

 • ENGLISH FOR MARKETING AND ADVERTISING - angielski w marketingu i reklamie

 • BUSINESS ENGLISH I poziom

 • BUSINESS ENGLISH II poziom

 • COMMERCIAL CORRESPONDENCE - korespondencja handlowa

 • ENGLISH IN PRESENTATIONS NEGOTIATIONS AND MEETINGS - prezentacje, negocjacje i spotkania po angielsku

 • SURVIVAL ENGLISH

 • 3 DAY BUSINESS TRAVEL

 • 3 DAY BUSINESS COURSE

 • BUSINESS MODULES

Z myślą o pracownikach służby zdrowia, rozważających pracę poza granicami kraju, Szkoła Bokano przygotowała specjalistyczny kurs języka angielskiego.


W ramach kursu oferujemy:

 • Zakres tematyki i słownictwa odpowiadający specyfice pracy Pielęgniarek

 • Materiały w cenie kursu, zajęcia przygotowywane na podstawie podręczników o tematyce medycznej

 • Przygotowanie również do pisania CV i listu motywacyjnego oraz do rozmowy z potencjalnym pracodawcą

'TALK YOUR HEAD OFF', czyli to o czym zawsze chciałeś porozmawiać, ale nie wiedziałeś jak.

Wymagany poziom: średniozaawansowany
Czas trwania: 60 godzin

Program kierowany jest do wszystkich , którzy poszukują skutecznego sposobu podnoszenia swoich kompetencji językowych, pragną poszerzyć zasób słownictwa i rozwijać umiejętności konwersacyjne.

W trakcie kursu słuchacze poznają:

 • Słownictwo umożliwiające wypowiadanie się na wiele ciekawych i aktualnych tematów
  (np. prawo, rodzina, stres, polityka, sport itp.)

 • Nauczą się efektywnie przedstawiać swoje poglądy i zabierać głos w dyskusji

 • Udoskonalą swoje umiejętności konwersacyjne dzięki udziałowi w stymulacyjnych dyskusjach

Kurs przygotowany z myślą o osobach przygotowujących się do matury z języka angielskiego, testu kompetencji w pracy, lub chcących po prostu odświeżyć swoją znajomość gramatyki angielskiej.


Przygotowany aby "obudzić" dawno zapomniane reguły gramatyczne, kurs koncentruje się na odświeżeniu wiedzy w zakresie gramatyki angielskiej poprzez interakcje między studentami a nauczycielem, ćwiczenia i grupowe dyskusje.


Głównym zamierzeniem kursu jest przypomnienie zasad gramatyki poprzez ich praktykę w realnych, "życiowych" sytuacjach.


Intermediate Grammar Refresher Course składa się z dwunastu 110-minutowych spotkań (2 razy po 50 minut; 10 minutowa przerwa między lekcjami) odbywających się na przestrzeni 6 tygodni. Każda lekcja poświęcona jest innemu zagadnieniu gramatycznemu (lub grupie powiązanych ze sobą zagadnień) rozpoczynając od zasad używania partykuł, poprzez czasy, przyimki i zaimki, itp.
Ponieważ kurs prowadzony jest w całości w języku angielskim wymagana jest przynajmniej średnia znajomość języka angielskiego.


Materiały do pracy na lekcji i prac domowych będą przygotowywane i zapewnione przez nauczyciela, każdorazowo na zajęciach. Kurs kończy się rozległą powtórką całego materiału.

Specjalnie z myślą o osobach starszych Szkoła Bokano przygotowała kursy języka angielskiego dla Seniorów. Kursy prowadzone są dla grup o różnych poziomach zaawansowania, również grup początkujących.

Biorąc pod uwagę potrzeby Studentów, oferujemy:

 • materiały, pisane większą czcionką

 • zajęcia prowadzone przez dojrzałych, doświadczonych Lektorów

 • dogodne godziny zajęć – 12.00-16.00

 • korzystną cenę - od 5 PLN za zajęcia w grupie 15-osobowej

 • możliwość dojazdu Lektora do lokalnego Klubu Seniora lub uczestnictwo w zajęciach w jednej z placówek Szkoły Bokano

 • przyjazną atmosferę, sprzyjającą nauce

 • program obejmujący również zagadnienia kulturowe, filmy i wykłady

 • możliwość negocjacji ceny dla grup zorganizowanych.

Bokano School of Polish offers variety of courses at various levels. We offer individual or group courses ,intensive, super intensive and regular.

 

 • Are you searching for the perfect school to learn Polish?

 • Are you an expat looking to stay while in Poland, or are you just passing through and would just like to broaden your horizons? Whether you need it for work, pleasure, or just like to feel a little more „at home”, whatever the reason, we can deliver for you!

You can join our school any time,any day, at any point in time.All we ask you to do is come in fort short interview where we'll ask you some questions in Polish to check your level of the language. We'll also ask you to complete a short test.
 

Each lesson lasts 50 minutes.

 

Metoda Bokano

Jest to Metoda opracowana przez założycielkę Szkoły . Została nazwana Metodą bezpośrednią BOKANO METHOD

 

Metoda Bokano uczy mówić w języku angielskim płynnie, bez tłumaczenia z języka ojczystego. Uczy myśleć w języku angielskim i odpowiadać automatycznie tak jak to robimy w rodzimym języku. Jest oparta na metodzie jaką stosuje matka ucząc dziecko języka bez tłumaczenia zawiłości gramatyki i uczenia się słówek na pamięć. Uczy języka żywego z idiomami i subtelnościami właściwymi dla języka angielskiego.

 

Nauka języka angielskiego metodą Bokano jest czterokrotnie krótsza niż tradycyjnymi metodami. Studenci mówią po angielsku przez całą lekcję. Każdy student mówi tę samą ilość czasu. Jest 'bombardowany' pytaniami na które musi odpowiedzieć od razu bez tłumaczenia z języka ojczystego. 

 

Każda grupa jest prowadzona przez co najmniej dwóch lektorów w celu przyzwyczajenia do różnych typów akcentu i wymowy. Każda lekcja pozwala wzbogacić się o nowe zwroty, idiomy i słowa. Gramatyka nie stwarza problemu, staje się oczywista.

 

Każdy może wziąć udział w jednej próbnej lekcji i sam zdecydować czy to jest właściwa dla niego metoda. Ani wiek ani brak uzdolnień nie są przeszkodą.

Metoda BOKANO-BUSINESS ENGLISH

Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu w nauczaniu Metodami bezpośrednimi, stworzyliśmy kurs Business English prowadzony metodą komunikatywną. 

 

Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia Business English, jednocześnie sposób prowadzenia wymusza na Studentach natychmiastowe przełączenie się na język angielski. 

 

Wszystkie materiały zapewnione są przez Szkołę Bokano.
 

 • Małe grupy
 • Systematyczne zajęcia
 • Indywidualne podejście
 • Doskonała skuteczność
 • BUSINESS ENGLISH METODĄ BOKANO